Καλώς Ήρθατε,

0 προϊόντα στο καλάθι μου
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΟ;: 0,00 €
  • Εικόνα του βιβλίου
  • Εικόνα του βιβλίου
  • Εικόνα του βιβλίου
  • Εικόνα του βιβλίου

Title: Upstream Beginner A1+

Description: Student's Book

ISBN: 978-1-84466-571-6

Level: Beginner

CEF Level: A1

Authors: Virginia Evans, Jenny Dooley

Additional Information

Share |

23,78 €

23,78 €

27,25 €

27,25 €

13,14 €

13,14 €

13,67 €

13,67 €

2,26 €

2,26 €

5,46 €

5,46 €

5,16 €

5,16 €

7,56 €

7,56 €

5,16 €

5,16 €

15,49 €

15,49 €

22,35 €

22,35 €

78,72 €

78,72 €

14,22 €

14,22 €

This series is specially designed for students from absolute beginner to intermediate level. Each book consists of five modules and provides systematic preparation in all four language skills - listening, speaking, reading and writing - required at these levels. The Student´s Book and the Workbook are designed to be covered in approximately 60 to 80 hours of classroom work.

The Workbooks for Upstream Beginner to Pre-intermediate contain Vocabulary, Grammar, Communication, Reading, Listening and Writing sections with a variety of motivating tasks and useful exercises, as well as the tapescripts of the listening exercises.

The Teacher´s Books for the Student´s Books contain step-by-step teaching notes, extra ideas for optional activities and a full key to the exercises in the Student´s Books. The Test Booklets contain appropriate photocopiable assessment tests as well as a mid-year and exit test allowing teachers to assess students´ progress throughout the course.

Key Features

theme-based units from a wide variety of sources
a variety of cross-cultural and cross-curricular topics
systematic development of all four language skills through realistic challenging tasks which encourage the learner´s personal engagement
lexical exercises practising and activating all essential vocabulary including collocations, everyday English, phrasal verbs and word formation
a variety of authentic stimulating reading and listening tasks
grammar sections covering all major grammatical areas plus a Grammar Reference Section
composition analysis and practice on all types of writing with full models
a wide range of speaking activities
Culture Clips
Literature pages
fully animated DVDs

Title: Upstream Elementary A2

Description: Student's Book

ISBN: 978-1-84466-572-3

Level: Elementary

CEF Level: A2

Authors: Virginia Evans, Jenny Dooley

Additional Information

Share |

23,78 €

23,78 €

27,25 €

27,25 €

13,14 €

13,14 €

13,67 €

13,67 €

2,26 €

2,26 €

5,46 €

5,46 €

5,16 €

5,16 €

7,56 €

7,56 €

5,16 €

5,16 €

15,49 €

15,49 €

22,35 €

22,35 €

78,72 €

78,72 €

13,20 €

13,20 €

This series is specially designed for students from absolute beginner to intermediate level. Each book consists of five modules and provides systematic preparation in all four language skills - listening, speaking, reading and writing - required at these levels. The Student´s Book and the Workbook are designed to be covered in approximately 60 to 80 hours of classroom work.

The Workbooks for Upstream Beginner to Pre-intermediate contain Vocabulary, Grammar, Communication, Reading, Listening and Writing sections with a variety of motivating tasks and useful exercises, as well as the tapescripts of the listening exercises.

The Teacher´s Books for the Student´s Books contain step-by-step teaching notes, extra ideas for optional activities and a full key to the exercises in the Student´s Books. The Test Booklets contain appropriate photocopiable assessment tests as well as a mid-year and exit test allowing teachers to assess students´ progress throughout the course.

Key Features

theme-based units from a wide variety of sources
a variety of cross-cultural and cross-curricular topics
systematic development of all four language skills through realistic challenging tasks which encourage the learner´s personal engagement
lexical exercises practising and activating all essential vocabulary including collocations, everyday English, phrasal verbs and word formation
a variety of authentic stimulating reading and listening tasks
grammar sections covering all major grammatical areas plus a Grammar Reference Section
composition analysis and practice on all types of writing with full models
a wide range of speaking activities
Culture Clips
Literature pages
fully animated DVDs

Title: Upstream Pre-Intermediate B1

Description: Student's Book

ISBN: 978-1-84466-573-0

Level: Pre-Intermediate

CEF Level: B1

Authors: Virginia Evans, Jenny Dooley

Additional Information

Share |

24,59 €

24,59 €

18,31 €

18,31 €

15,06 €

15,06 €

16,58 €

16,58 €

2,26 €

2,26 €

5,37 €

5,37 €

5,16 €

5,16 €

5,16 €

5,16 €

7,56 €

7,56 €

5,16 €

5,16 €

20,65 €

20,65 €

22,35 €

22,35 €

78,72 €

78,72 €

8,20 €

8,20 €

This series is specially designed for students from absolute beginner to intermediate level. Each book consists of five modules and provides systematic preparation in all four language skills - listening, speaking, reading and writing - required at these levels. The Student´s Book and the Workbook are designed to be covered in approximately 60 to 80 hours of classroom work.

The Workbooks for Upstream Beginner to Pre-intermediate contain Vocabulary, Grammar, Communication, Reading, Listening and Writing sections with a variety of motivating tasks and useful exercises, as well as the tapescripts of the listening exercises.

The Teacher´s Books for the Student´s Books contain step-by-step teaching notes, extra ideas for optional activities and a full key to the exercises in the Student´s Books. The Test Booklets contain appropriate photocopiable assessment tests as well as a mid-year and exit test allowing teachers to assess students´ progress throughout the course.

Key Features

theme-based units from a wide variety of sources
a variety of cross-cultural and cross-curricular topics
systematic development of all four language skills through realistic challenging tasks which encourage the learner´s personal engagement
lexical exercises practising and activating all essential vocabulary including collocations, everyday English, phrasal verbs and word formation
a variety of authentic stimulating reading and listening tasks
grammar sections covering all major grammatical areas plus a Grammar Reference Section
composition analysis and practice on all types of writing with full models
a wide range of speaking activities
Culture Clips
Literature pages
fully animated DVDs

Title: Upstream Level B1+

Description: Student's Book

ISBN: 978-1-84679-266-3

Level: Intermediate

CEF Level: B1

Authors: Virginia Evans, Jenny Dooley

Additional Information

Share |

26,23 €

26,23 €

21,95 €

21,95 €

15,18 €

15,18 €

16,23 €

16,23 €

5,16 €

5,16 €

7,56 €

7,56 €

5,16 €

5,16 €

15,49 €

15,49 €

22,35 €

22,35 €

78,72 €

78,72 €

15,69 €

15,69 €

This series is specially designed for students from absolute beginner to intermediate level. Each book consists of five modules and provides systematic preparation in all four language skills - listening, speaking, reading and writing - required at these levels. The Student´s Book and the Workbook are designed to be covered in approximately 60 to 80 hours of classroom work.

The Workbooks for Upstream Beginner to Pre-intermediate contain Vocabulary, Grammar, Communication, Reading, Listening and Writing sections with a variety of motivating tasks and useful exercises, as well as the tapescripts of the listening exercises.

The Teacher´s Books for the Student´s Books contain step-by-step teaching notes, extra ideas for optional activities and a full key to the exercises in the Student´s Books. The Test Booklets contain appropriate photocopiable assessment tests as well as a mid-year and exit test allowing teachers to assess students´ progress throughout the course.

Key Features

theme-based units from a wide variety of sources
a variety of cross-cultural and cross-curricular topics
systematic development of all four language skills through realistic challenging tasks which encourage the learner´s personal engagement
lexical exercises practising and activating all essential vocabulary including collocations, everyday English, phrasal verbs and word formation
a variety of authentic stimulating reading and listening tasks
grammar sections covering all major grammatical areas plus a Grammar Reference Section
composition analysis and practice on all types of writing with full models
a wide range of speaking activities
Culture Clips
Literature pages
fully animated DVDs